TRANSFORMASJON


KANSELLERING - TRANSFORMASJON - NYSKAPENDE


Konseptet består av reklamer og bilder fra magasiner,  hvor den opprinnelige historien blir refusert til det motivet jeg intuitivt finner mens jeg arbeider med transformasjonen. 

De fremkommende motivene er et blikk på hvordan dagens samfunn oppleves og menneskers samhandlinger mellom hverandre. 

Noen av delene i det opprinnelige fotoet er beholdt videre i motivet for å bekrefte forvandlingen. 

Kanselleringen skjer gjennommaleri og tegning som fremhever det nye motivet. Endel av motivene er klippet ut og montert på nye bakgrunner for å fremheve intensjonen med bildet. 

Bildene er bygget som kollasjer på papir og lerret. I arbeidene brukes sterke farger og kontraster, samt den meditative tegnede streken som gir bildet tekstur. 


TRANSFORMASJON PÅ PAPIR


TRANSFORMASJON PÅ LERRET