TRANSFORMASJON


KANSELLERING - TRANSFORMASJON - NYSKAPENDE


Bilder fra reklamer og magasiner,  hvor den opprinnelige historien blir refusert til det motivet jeg intuitivt finner mens jeg arbeider med transformasjonen. 

De fremkommende motivene er et blikk på hvordan dagens samfunn oppleves og menneskers samhandler mellom hverandre. 

Noen av delene i det opprinnelige fotoet er beholdt videre i motivet for å bekrefte forvandlingen. 

Bildene er bygget som kollasjer på papir eller lerret, Selve kanselleringen skjer gjennom maleri og tegning. 

I arbeidene brukes sterke farger og kontraster, samt den meditative tegnede streken som gir bildet tekstur. 


TRANSFORMASJON PÅ PAPIR


TRANSFORMASJON PÅ LERRET