CURRICULUM VITAE


Artist statement:

Britt Knoff har en naturlig nysgjerrighet som gjør seg til kjenne i hennes kunstneriske uttrykk. For henne er selve prosessen det viktigst, der tester hun ut forskjellige teknikker og medier, finner rom for forandringer eller en utvikling i det uttrykket hun søker. Bærekraftig kunst, gjenvinning og vern om naturen står hennes hjerte nært og som i den senere tid preger hennes kunstneriske uttrykk mer og mer. En ser en klar sammenheng mellom hennes tidligere yrke som sivilingeniør i bygg og hennes kunstneriske uttrykk hvor det konstruktive, arkitektoniske og grafiske uttrykk er fremtredende.

Kunstnerisk utdannelse:

2019 - pågående DTK kunstfagskole, Bærum - tverrfaglig kunststudier (2022 siste år)
2017 - 2019 Nydalen kunstskole, Oslo - tegning og maleri


Kunstfaglige relevante studier/kurs:
2018 - Juli Holbæk Art College Danmark, abstrakt og figurativt maleri - 10-dagers studietur.

  • Studien var møtet mellom det gjenkjennelige motivet og abstraksjonen av det kjente. De figurative og abstrakte elementene ble satt sammen og skapte ny dynamikk og tolkningmuligheter.

2006 NMBU - frihåndstegning - 10p studie

Annen utdannelse

2002 - 2008 NMBU universitet, Ås - sivilingeniør bygningskonstruksjon/arkitektur
1991 - 1992 Interiørskolen NKI - interiørkonsulent
1982 - 1984 Egge vg. skole, teknisk tegner


Art residense

2021 - LowPlast prosjekt - Art-Residens, Cerveira, Portugal

  • Representerer DTK kunstfagskole i Cerveira, Portugal, arrangert av Aquamuseum i Cerveira, Portugal. Ett av prosjektets målsetting er å skape en bevisstgjøring rundt plastikk avfall i maritime områder gjennom kunsten.

Arbeidserfaring innen billedkunst:
2021- d.d. Lærer ved Seniorskolens kunstgruppe i Sarpsborg
2020 - d.d. Kunstner, Atelier TheArthub, Pellygata 80, Sarpsborg. (samarbeidsverksted
med kunstner kollega) 2019 - d.d. Kunstner, tilknyttet MEGA ART galleri, Corchiano, Italia.
2018 - d.d. Kursholder, private tegne- og malekurs samt workshops
2018 - 2020 Kunstner, Atelier Dyreveien 149, Moss
2017 - 2018 Kunstner, Atelier Lykkebobla atelierfellesskap, Calberg gård, Moss

Tillitsverv:

2021 - d.d. KEM - Varamedlem i bedriftens styre
2020 - d.d. DTK fagskole - studentrepresentant/varamedlem i fagskolens styre.Utstillinger:


Separatutstillinger:
2020 august «Fragmenter i tiden», Galleri Ppalett, Son, Norge - Maleri
2018 desember Månedens kunstner, Ås kunstforening, Ås


Gruppeutstilling utlandet:

2021 Oktober Low Plast - Plastic Fantastic. Art Bienalen Cerveira Portugal - tegninger og Art books
2021 Juli "THE COLORS OF MEGA ART II" - MEGA ART Via Roma 29 / b Corchiano Italia - maleri
2021 februar ′′ THE COLORS OF MEGA ART ′′ - MEGA ART Via Roma 29 / b Corchiano Italia - maleri
2020 juni «The art has got no boundaries", Latino Art Museum, LA, USA (pga. Covid-19
ble utstillingen gjort om til en virtuell utstilling på galleriets nettside - juni
2020) - maleri
2020 juni "II Colore delle Emoxioni", Simultanea Spazi d'arte, Firenze, Italia - maleri
2019 november Fiera Contemporanea, Forli, Italia - maleri
2018 juli Studentutstilling, Holbæk kunsthøyskole, Danmark - maleri og tegning


Gruppeutstilling:

2022 April Avgangutstilling DTK kunstfagskole, Bærum kunsthall "The eye of the heart"2022 Februar Semesterutstilling DTK kunstfagskole 2021 Desember Ås kunstforenings medlemsutstilling2021 November Romeriksutstillingen2021 juni Bærumsutstillingen 2021, Bærum Kunsthall, Bærum - juriert utstilling2021 juni Semesterutstilling, DTK fagskole, Bærum2021 april "Who is afraid of red, yellow and blue?" DTK fagskole, digital utstilling
2020 desember «Collection I», samarbeidsprosjekt med kunstner Kirsten Wiik, Moss - maleri
og installasjoner
2020 november Julemarked, Ås kunstforreing, Ås - maleri
2020 juni Semesterutstilling, DTK kunstfagskole, Bærum, Oslo - maleri og installasjoner
2020 januar Semesterutstilling, DTK kunstfagskole, Bærum, Oslo - maleri og installasjoner
2019 desember Julemarked, DTK kunstfagskole, Bærum, Oslo - maleri
2019 november Julemarked, Ås kunstforreing, Ås - maleri
2019 september Høstutstilling Moss, Jeløy - maleri og tegning
2019 juni Semesterutstilling Nydalen kunstskole, Oslo - maleri
2019 april En smak av Rygge, Calberg gård, Rygge- maleri og tegning
2018 desember Julemarked, Calberg gård, Moss - maleri og tegning
2018 september Høstutstilling Moss, Jeløy - maleri og tegning
2018 juni Kunst og håndverk, Calberg gård, Moss
2018 juni Sommerutstilling, Ås kunstforening, Ås - maleri
2018 juni Semesterutstilling, Nydalen kunstskole - maleri
2017 - 2018 flere utstillinger i Lykkebobla atelierfellesskap, Calberg gård, Moss
2017 oktober En smak av Rygge, Calberg gård, Moss

2017 juli Himmel og Hav, Brandasund Grendelag, Brandasund - maleri

Atelieer

TheArthub, Pellygata 80, 7006 Sarpsborg

DTK kunstfagskole, Bærum

Galleri - Representert

MegaART Gallery, Italia

The Arthub, Sarpsborg, Norge

Kunstforeninger - medlemskap:

  • Ås kunstforening, Ås
  • Fredrikstad kunstforening, Fredrikstad
  • Flytårnet kultursenter, Bærum