VITA NOVA

(Nytt liv)


Prosjektet fokuserer på kontrasten mellom det organiske naturlige og mekanisk fremstilt forbruks materiell. 


I skulpturene er det brukt rester fra bygnings-materiell, forbruksmateriell, tekstil som er botanisk farget, jutetråd, frøkapsler, grener, stein og papir.

Ved å gjenbruke forbruksmateriell viser jeg at det går an å gi brukte ting nytt liv, her som nyskapende  bærekraftig kunst.

Fargepaletten gjenspeiler fargene fra naturen, men også fargespill fra forråtnelse og oksidering av materialer. 

Prosjektet er i en pågående prosess.


Vita Nova akt 1
Vita Nova akt 1Filosofiske tanker:

•Mennesket er sammenvevd med naturen 

•Mennesket klarer seg IKKE uten naturen, naturen klarer seg uten mennesket. 

•Utsletter vi naturen utsletter vi oss selv 

Arbeidet består av skulpturer hvor de brukte materialer stammer fra naturen og forbruks materiell som skal kasseres. 

Fusjonen mellom materialene, det naturlige og det menneskeskapte, skaper sterke kontraster mellom det organiske og det mekaniske. 

I skulpturene og installasjonene er inspirasjonen hentet fra naturen som frø, røtter og den nye unge spiren som vokser frem og skaper nytt liv.

Skulpturene er enkeltstående eller plassert i steds spesifikke installasjoner i et menneskeskapt habitat. 

Enkelte skulpturer omslutter alt det skapte helt mens i andre skulpturer vises noe av det menneskeskapte.  Ubevisst skaper det en indre debatt rundt vår bruk av naturen.