VITA NOVA

(Nytt liv)


Den visuelle poesien inspireres av tanker, ideer og filosofering rundt naturen og menneskelig påvirkning.


Foto: Britt Knoff
Foto: Britt Knoff

Jeg fordyper meg i og samler inntrykk og erfaringer, bilder og materialer på min vei i naturen filosofisk forankret i min topofili - kjærlighet til stedet.  

Skulpturene bygges sakte, men sikkert opp av materialer hentet fra mine vandringer i skogen og ved sjøen itillegg til forbruks materiell som skal kasseres - menneskets avtrykk. 

Fusjonen mellom materialene, det naturlige og det menneskeskapte, skaper sterke kontraster mellom det organiske og det mekaniske


FRØ - RØTTER - NYE SPIRER - NYTT LIV


Ved å bruke økologisk bærekraftige kontakttrykke prosess fra plantematerialer (botanisk trykking) på tekstilen og silkepapiret bevarer jeg den organiske responsen fra landskapet i mine skulpturer. 

Den lokale ugressbyrden - det menneskeskapte avfalls skoger får gjennom skulpturene nytt liv - de får en ny verdi - de forteller en historie.


•Mennesket er sammenvevd med naturen 

•Mennesket klarer seg IKKE uten naturen, naturen klarer seg uten mennesket. 

•Utsletter vi naturen utsletter vi oss selv Jeg har en utforskende tilnærming til skulpturene i min prosess, andre utrykk og teknikker vil ofte tilkomme bl.a. maleri, tegning og grafikk. Vita Nova er et prosjekt i seg selv, men kan og vil også være en del av utstillinger hvor jeg har med flere elementer.


Malerier fra serien Sculptura - med enkle strøk og abstraherte former gjenskapes skulpturene og nye erindringer dukker opp. 


Skulpturene er en del av utstillingen i Ski Kunstforening 13 - 14 og 20 - 21 april 2024

MELLOM TO DIMENSJONER