Om artisten-Britt Knoff

"Jeg må utfordre meg selv til å prøve nye uttrykk, hvis jeg stivner i en form mister jeg kreativiteten og det er det som gjør meg levende"

Britt anser seg selv som en eksperimentell kunstner og hennes billedspråk spenner fra maleri, tegning, grafikk, artistbøker, collage og skulptur. I hennes kunstnerskap påvirkes hun av menneskelige relasjoner og opplevelser samt naturens innvirkning på hennes følelsesliv. Prosjektleder erfaring, å se det tredimensjonal og materialkunnskap som hun har fra erfaring som ingeniør er i kunstprosessen viktige kunnskaper som hun drar nytte av.

De skapende prosessene, hvor utforskningen til materialene og dets iboende egenskaper er sentral, blir for henne en reise i det spontane og intuitive. Hun kombinerer ofte forskjellige teknikker i ett arbeide og kan fordype seg i uttesting av nye teknikker hvor hun finner nye uttrykk. I hennes prosjekt, som hun arbeider med over tid, har hun en utforskende tilnærming til uttrykk, teknikker og materialbruk hvor hun i prosessen streber etter et samspill mellom hennes ulike uttrykk formalt og tematisk. Nye retninger kommer frem, noen noteres og legges til side for senere arbeider. Andre arbeides det videre med i prosessen. 


Medlem i : ØBK/NBK og KFA


KOMMENDE UTSTILLINGER: 

10 - 18 August 2024 Gruppeutstilling Slakthusområdet Sal A, Gøteborg, Sverige arrangør: Konstnaralliansen

04 - 12 September 2024 Gruppeutstilling i Spazio Tolomeo Milano, Italia. Arrangør: MegaArt gallery

19 - 22 September 2024 Separat utstilling Spydeberg Kunstforening (Parallell utstilling med kunstner Kirsten Wiik)


Curriculum Vitae

Anbefalte lenker: