VIBRASJONER


Inspirasjonen er hentet fra menneskers sinns-tilstand, relasjoner rundt meg og egne erfaringer.  


Amore
Amore

Forholdet til seksualitet mellom kjønn er i en stadig endring og gamle aksepterte normer for seksualitet brytes.

Ved å observere gjennom media, film, miljø, nyheter, vårt samfunn og mitt indre liv har jeg satt søkelys på seksuelle relasjoner mellom kjønn. 

Seksualitet, kjønnsliv, forplantning, tiltrekning, lyst, fantasier, moral og kulturelle normer er i en naturlig evolusjon. LIDENSKAP - KJÆRLIGHET - SORG - LENGSEL - SINNE


Vibrasjoner er en serie malerier og skulpturer som reflekterer rundt indre og ytre følelser og hvordan det påvirker relasjoner mellom mennesker.  

I maleriene fanges følelsen i det øyeblikket den er sterkest. 

I portrett-maleriene reflektere jeg rundt de indre følelser mens i akt-maleriene er det de fysiske menneskelige relasjoner jeg formidler. 

Jeg forenkler og abstrahere  motivene og velger ofte å male med monokrome farger for å fremheve  øyeblikket. 

Skulpturene setter betrakterens oppfatning av skulpturen i søkelyset. Hvilke tanker og følelser vekker de?SKULPTURER - Former som pirrer


Pågående prosjekt........

Copyright © Britt Knoff