DIVERSITAS


MANGFOLD - RELASJON - SAMSPILL


Mangfold, tegning og akvarell, 2022
Mangfold, tegning og akvarell, 2022

Diversitas betyr mangfold på latin. Visjonen bak prosjektet bygger på menneskelige relasjoner og samspill, men også på en tverrfaglig samhandling mellom forskjellige kunst uttrykk. 

I konseptet inngår grafikk, tegning, kollasj og maleri enten i ren form eller i en eller annen form for samspill mellom de forskjellige uttrykkene.DIVERSITAS - grafikk/tegning/kollasjArbeider med trykk av kolografi plater og stensiler kombinert med tegning og kollasj.

Kollasjene styrker samspillet mellom det trykte og den tegnede streken


DIVERSITAS - maleri/blekk/oljestiftÅ se mennesket som bare skygger eller omriss fremhever mellomrommet som avspeiler relasjonene og bevegelsen i det gitte rom.  


MANGFOLD - maleri 

Relasjoner er forholdet mellom mennesker. De viser tilgjengelighet for hverandre som fører til en felles oppmerksomhet. 

Å fungere sammen med andre i fellesskap er en iboende kraft.


MELANKOLI - maleri

« Melankoli er tap av noe som man ikke vet hva er» Freud