DIVERSITAS


MANGFOLD - RELASJON - SAMHOLD - SAMSPILL


Mangfold, tegning og akvarell, 2022
Mangfold, tegning og akvarell, 2022

Diversitas betyr mangfold på latin. Visjonen bak prosjektet bygger på menneskelige relasjoner og samspill, men også på en tverrfaglig samhandling mellom forskjellige kunst uttrykk. 

I konseptet inngår grafikk, tegning, kollasj og maleri enten i ren form eller i en eller annen form for samspill mellom de forskjellige uttrykkene.


MANGFOLD - maleri 

Miniatyr maleri fra serien Samhold 15x15cm, med ramme 30x30cm
Miniatyr maleri fra serien Samhold 15x15cm, med ramme 30x30cm

Relasjoner er forholdet mellom mennesker. De viser tilgjengelighet for hverandre som fører til en felles oppmerksomhet. 

Å fungere sammen med andre i fellesskap er en iboende kraft.


DIVERSITAS - maleri/blekk/oljestift

Å se mennesket som bare skygger eller omriss fremhever mellomrommet som avspeiler relasjonene og bevegelsen i det gitte rom. 

Maleri i rammer 40x50 cm
Maleri i rammer 40x50 cm

DIVERSITAS - grafikk/tegning/kollasj

Arbeider med trykk av kolografi plater og stensiler kombinert med tegning og kollasj.

Kollasjene styrker samspillet mellom det trykte og den tegnede streken


MELANKOLI - maleri

« Melankoli er tap av noe som man ikke vet hva er» Freud


Rastløse Vandrere

Livet er for kort til ikke å leve.

Gi faen i hva andre sier – vær deg selv.

Jeg ønsker ikke lengre å gå i flokk. Jeg vil være meg selv. Samfunnet ser rart på meg når jeg velger å være meg selv, stå utenfor de vanlige normene.

  • Hva er galt med det?

  • Hvorfor skremmer det?

  • Hvorfor må vi være like?

  • Hvorfor må vi være vi…..og ikke jeg?

Ingen over, ingen under, ingen leder, bare rastløse vandrere som ikke tørr å være seg selv.  

(Britt Knoff)