DET FINNES INGEN GRENSER


Det finnes ingen grenser er en metafor for de verken som er i dette prosjektet. Ved å fusjonere forskjellige teknikker sammen skaper man nye måte å tenke på. 


Trykkplater i sort MDF
Trykkplater i sort MDF

Prosjektet omfatter grafikk og tegning som hovedelementer i mine egne bunnede bøker, bilder og skulpturer/installasjoner og jeg bruker bevist materialer som kan igjenbrukes. Motivet er bølgende bevegelser som strømninger i vannet og kan føre deg hvor hen du vil, dette gir en narrativ pekepinn mot tittelen. Sirkelen som gjenspeiler seg i flere av verkene er et hint mot det uendelige og altomfattende.


GRAFIKK OG TEGNING

I de grafiske trykkene har jeg arbeidet videre med tegning. Den tegnede streken gir tekstur til trykkene og bevegelse i overflaten samt nye fargekombinasjoner. Ved å fusjonere disse to teknikkene skaper man en undring hos betrakteren, hva er grafikk og hva er tegning? 

ARTIST BOK

Gjennom  bøkene lager jeg mine egne historier som jeg har i meg. Kanskje finner betrakteren sitt eget eventyr?

Bøkene er også skulpturer i seg selv.

FRA 2-D TIL 3-D

Jeg arbeider fra det 2-dimensjonale til det 3-dimensjonale. I 3-D arbeidene er bruken av gjenbruksmaterialer et viktig element, nye grenser brytes!


Serie med kollasj
Serie med kollasj


Jeg avslutter med begynnelsen. Dette prosjektet er en spin-off fra et annet prosjekt jeg arbeidet med i 2021, Plastic Fantastic (PF). PF var mitt prosjekt som jeg presenterte som en av 3 kunstnere i artistresidensen i Cerveira, Portugal. 

Vi det var meg og kunstnerkolleger Pia Kjølberg og Lilja Sighvatsdottir. 

Vi representerte DTK kunstfagskole og prosjektet omhandlet plastikkforurensning i maritime områder.