DET FINNES INGEN GRENSER


INSPIRASJON

Å se rundt seg, finne former, lytte til mellomrom og se estetikken i det uestetiske. Jeg samlet inn plastikk fra strandkanten på Jeløy, Moss. Tok den med hjem og vasket den, hvorpå jeg hang den opp til tørk. Tok bilder av plastikken mens den hang til tørk. Stillbildene ble plutselig til levende former, som strømninger i havet og det ble min inspirasjon til mitt prosjekt: Det finnes ingen grenser.  

Motivet er bølgende bevegelser som strømninger i vannet og kan føre deg hvor hen du vil, dette gir en narrativ pekepinn mot tittelen. Sirkelen som gjenspeiler seg i flere av verkene er et hint mot det uendelige og altomfattende.

Prosjektet omfatter grafikk og tegning som hovedelementer i mine egne bunnede bøker, bilder og skulpturer/installasjoner og jeg bruker bevist materialer som kan igjenbrukes. 


ARTIST BOK

Jeg arbeider fra det 2-dimensjonale sidene i en bok til den 3-dimensjonale skulpturen som fortsatt forteller bokens historie, eller forsterker den.

Upside down, 2023
Upside down, 2023
No border akt 3, 2022
No border akt 3, 2022

The Box, 2022, grafisk installasjon

Visjoner, ferdigstilt 2024
Visjoner, ferdigstilt 2024

Det finnes ingen grenser er også en metafor for de verken som er i dette prosjektet. Ved å fusjonere forskjellige teknikker sammen skaper man nye måte å tenke på. 


Trykkplater i sort MDF
Trykkplater i sort MDF

GRAFIKK OG TEGNING

I de grafiske trykkene har jeg arbeidet videre med tegning. Den tegnede streken gir tekstur til trykkene og bevegelse i overflaten samt nye fargekombinasjoner. Ved å fusjonere disse to teknikkene skaper man en undring hos betrakteren, hva er grafikk og hva er tegning? 

Serie med kollasj
Serie med kollasj

Jeg avslutter med begynnelsen. Som sagt er dette prosjektet er en spin-off fra et annet prosjekt jeg arbeidet med i 2021, Plastic Fantastic (PF). 

PF var mitt prosjekt som jeg presenterte som en av 3 kunstnere i artistresidensen i Cerveira, Portugal. 

Vi det var meg og kunstnerkolleger Pia Kjølberg og Lilja Sighvatsdottir. 

Vi representerte DTK kunstfagskole og prosjektet gikk ut på å sette fokus på plastikkavfall i maritime områder gjennom kunsten