ET ØYEBLIKKS REFLEKSJON


Et øyeblikks refleksjon er refleksjoner av samfunnets usikkerhet, redsel og håp. Prosjektet startet i 2020 når verden ble ned stengt pga. Covid-pandemien, senere når vi trodde alt var over har det bare eskalert i kriger som igjen gjør hverdagen vår usikker og sårbar. 


USIKKERHET - REDSEL - HÅP


CHAIN REACTION, artistbook

En refleksjon over Covid-pandemien som slo ned i 2020. Gjennom boken, uten å bruke det skreven ord, formidles samfunnets usikkerhet, redsel og håp. Tre farger trer symbolsk frem sort for frykt og sykdom, rødt for menneskehetens samhold og hvit for håpet som ligger i bunn. Palimpsesten på sidene er en narrativ fremstilling av politikk, debatter og menneskers mening, alt drukner i en flom av ord. 

Boken i seg selv har ett symbolsk preg, når alt dette er over kan vi lukke den, legge den til side og fortsette med våre vanlige liv. 

Boken er laget i papir og papp med en sydd rød tråd som beveger seg gjennom hvert enkelt bilde malt på hver side.

HVA SKJER? 

Vi våkner opp av Covid dvalen i håp om en normal hverdag. Hva skjer?? Russland har gått til krig i Ukraina og det smeller på Gasa-stripen, nye grusomme hendelser. 

Følelser og refleksjoner kommer som abstrakte bilder i form av kollasj, palimpsest og den røde tråden. 

Bildene har gjennom tittel og formene i det abstrakte en narrativ fremstilling av hvilke følelser og observasjoner en krig gjør med oss. 

Palimpsesten blir igjen summen av stemmer fra politikk, debatter og menneskers mening, med rop om hjelp som den høyeste. 

Den røde tråden symboliserer nå blodsbåndet som binder menneskeheten sammen.