Utsmykningsoppdrag Sarpsborg kommune 2021

Sarpsborg kommune, via ISarpsborg, bestilte utsmykningsoppdrag fra meg (som representant for The Arthub) juni 2021. Oppdraget gikk ut på å pynte opp i Nils Hønsvalds gate hvor halve gaten ble omgjort til gågate den sommeren. Jeg valgte å male to store malerier på asfalt plan, maleriene måler henholdsvis 6x5m og 12x5m, motivet er Sarpsborg kommunes blomster: Prestekragen.

Filmen ligger på The Arthub sin Youtube canal og er laget av Pia og Per Christian Kjølberg