Restless Farwell - 2022

70x160cm 

"Restless Farwell" er en vev vevd av plastikk på en ramme av ett staffeli. Plastikken er fra brukte plastikk-poser fra Spar, Nille og Plantasjen samt børdposer og tau. 

I forhold til prosjektet Plastic Fantastic har jeg tatt tilbake plastikken inn i kunstuttrykket og latt den igjen spille hovedrollen, men denne gangen som et to-dimensjonalt bilde i dens opprinnelige form. 

Å lage veven på ett staffeli er også en historisk tilbakeblikk på maleriet. Maleriet males på staffeliet på ett vevet lerret. Her har jeg vevet "maleriet" inn i veven og satt det fast på staffeliet. 

Ett tredje aspekt, som opptar meg i min kunst, er gjenvinning av materialer til bruk i kunstverk som gir ett resultat av bærekraftig kunst. Her består gjenvinningen av staffeliet i seg selv (som var ødelagt), plastikk som jeg ikke kastet og gammel bommuldstråd som jeg har brukt i renningen. Kun spikeren var ny.