Prosjekt XY

2020

Prosjekt XY er installasjoner laget av funne gjenstander hvor den opprinnelige betydningen faller bort og nye bruksområder oppstår. Jeg fascineres av å kunne gjenbruke materialer og objekter som ellers ville blitt kastet. 

I prosjektet filosoferer jeg rundt menneskets ønsker om evig eksistens, hvor langt man er villig til å gå og det etiske spørsmålet til problemstillingen. Hvordan vil det ende, hvordan vil vi se ut og får vi ett bedre liv. 

Prosjektet består av flere elementer og er ett levende prosjekt som jeg vil utforme over tid....

Eternal Life

Enternal Life er en assemblage, en installasjon, laget av gjenstander fra deffekte elektroniske produkter. 

I bakgrunnen kan man skimte den menneskelige skikkelsen - hodet - den opprinnelige formen, foran forvandlingen (er det den vi ønsker?). 

 Installasjonen ligger i en tre-boks, boksen symboliserer kisten - når lokket lukkes er alt over, the end - eller er det det?