Plastic Fantastic - 2021

2021

Plastic Fantastic er en av mine større prosjekter og miljø engasjement. Prosjektet setter fokus på plastikkavfall som flyter opp på våre strender.

Det hele startet våren 2020 ved DTK kunstfagskole og utviklingen i prosjektet har tatt meg i flere forskjellige retninger, bl.a. tegning, maleri og installasjoner. Jeg fikk også ett artresidens opphold i Cerveira - Portugal.