Papir

Papir har mang egenskaper utenom å brukes i bøker, aviser, reklame, notatbøker m.m. Gjennom arbeidene med papir skyves rammene for papirets bruksområder og den vanlige oppfattelsen av papiret endres. Fra den flate to-dimensjonale geometriske siden over til en organisk tre-dimensjonal form.