Plastic Fantastic

2021

Det første kunstprosjektet i dette prosjektet bærer prosjektets navn: Plastic Fantastic. Det er dette kunstverket som  ble det jeg presenterte i Cerveria, Portugal. Formene som går igjen i alle kunstbøkene i samlingen er inspirert av mønstret plastikken ga når jeg hadde hengt den opp til tørk etter rengjøring. Formene som inspirerte meg er organiske og minner om bevegelse, rytme og strømninger. For meg ble dette en visuell abstrakt fremstilling av de strømninger vannet har når den snor seg rundt i de forskjellig havområder. Etter hvert er det formen jeg har fokusert på også i de senere arbeider. 

Denne samlingen består av de fem kunstbøkene i foldeteknikk: No Borders, A history, Shape, Organic og Samples

SAMPLES

Den aller første boken som er en sydd bok med prøver fra den plastikken som var samlet inn til dette prosjektet. 

- YOU CAN'T LIVE YOUR LIFE LIKE THERE'S NO TOMORROW -

SHAPE

Den første boken hvor formene begynte å få liv. En enkel bok men som visuelt gir en spenning mellom det indre og det ytre rom og den konstruktive formen mot de organiske mønsteret.

ORGANIC

Bokens oppbygging gir muligheter for mange former. Kontrasten mellom det konstruktive og det organiske forsterkes gjennom bokens oppbygging og de mange muligheter den gir hvor både det ytre og indre rom veksler mellom å representere. 

NO BORDERS

Boken består av sammenhengende tegninger inspirert av bevegelse og rytme de organiske formene gir.  Derfor også bokens form, når den er slått helt ut kan mønsteret bevege seg i alle retninger og det er bare bokens størrelse som begrenser området den kan spre seg til.

Bokens størrelse helt utslått er 120 x 85 cm. Den består av 18 tegninger tegnet med penn og tusj på 260g akvarellpapir

A HISTORY

En abstrahert visuell gjengivelse av repeterende former som kan settes opp på forskjellig vis. Ved å gjenta mønstrene etter hverandre danner det en kjede av mønster og gjentakelsene viskes ut, man får en følelese av uendelighet.