Palimpsest, 2019

01.01.2020

Definisjonen på palimpsest er et manuskript eller et stykke skrivemateriale som senere skriving er lagt over utslettet tidligere skrift.

Denne folde-boken representerer for meg et ekko fra en periode av mitt liv hvor jeg har skrevet ned bruddstykker fra samtaler, tanker, filmer, musikk, sosiale-medier mm våren 2019. omigjen og omigjen uten tanke på at det skal være leselig. 

Copyright © Britt Knoff