Chain Reaction

11.11.2023

Chain Reaction (2021)er i utgangspunktet en reaksjon på Covid_19 pandemien. Gjennom boken, uten å bruke det skreven ord, formidles samfunnets usikkerhet, redsel og håp. Tre farger trer symbolsk frem sort for frykt og sykdom, rødt for menneskehetens samhold og hvit for håpet som ligger i bunn. Palimpsesten på sidene er en narrativ fremstilling av politikk, debatter og menneskers mening, alt drukner i en flom av ord. Boken i seg selv har ett symbolsk preg, når alt dette er over kan vi lukke den, legge den til side og fortsette med våre vanlige liv men med en erfaring rikere. Boken er laget i papir og papp med en sydd rød tråd som beveger seg gjennom hvert enkelt bilde malt på hver side.

From one moment to anothert it becomes chaotically terrifying (2023)

Tragisk nok slutter ikke historien der. En skulle tro at pandemien hadde lært oss å samarbeide, men når frykten for utslettelse av en ukjent fiende er over startes nye kriger. Mennesker er selvdestruktive vesener som vil bli vår egen undergang. Arbeidene ferdigstilt i 2023 bygger videre på forarbeider påbegynt i 2021 og representerer dagens krigssituasjon med  kaos, redsel og håpløshet . Denne gangen er det ikke en bok men enkeltstående bilder med fragmenter av min refleksjon og tanker rundt dagens verdensbilde. Symbolikken er de samme som oppstod i boken, sort er frykt, rødt for menneskehetens samhold og hvit for håpet som ligger i bunn.

UTSTILLINGER

Boken Chain Reaction har vært et element i flere utstillinger bl.annet Bærumsutstillingen 2021 og separatutstilling hos Ås kunstforening 2023 - Vita Nova

Copyright © Britt Knoff