Fragmenter seksjon 2

2020

Denne delen består av 3 enkeltkunstverk, selv om to av dem også kan være et duplikat. Verket legges videre inn i andre samlinger og formatstørrelser. Inntrykkene endres etter hvert som formene endrer sammensetning. Denne delen er ikke avsluttet...

This section consists of 3 single art works, although two of them can also be a duplicate. The work is further entered into other compilations and sizes of format. The impressions change as the shapes change composition. This sections are not closed ....