Giclee

Hva er et Giclee trykk:

Giclee er en digital blekkutskrift av høy kvalitet for reproduksjon av billedkunst. Gicleeprint muliggjør at langt flere kan få blidet på veggen, til en langt rimeligere pris enn originalverket. foruten meget høy kvalitet på produksjonen av gicleer ligger verdien av gicleer ikke minst i den direkte koblingen til originalverket og kunstneren, ved at det er originalverket som er grunnlaget og kunstnerens som har signert printet. I tillegg skal reproduksjonen produseres i et begrenset opplag.


What is a Giclee print

Giclee is a high quality digital ink print for fine art reproduction. Gicleeprint makes it possible for far more people to get the pleasure on the wall, at a far more reasonable price than the original work. in addition to the very high quality of the production of giclees, the value of giclees lies not least in the direct link to the original work and the artist, in that it is the original work that is the basis and the artist who has signed the print. In addition, the reproduction must be produced in a limited edition.