DGA

Hva er DGA?

DGA (Digital Graphical Artwork) innebærer å produsere verket digitalt (Photoshop, Procreate e.l.) for deretter å printe det ut. DGA, Foto og håndkolorerte print regnes som original kunst. Teknikkene kan kombineres, f.eks. kan man avfotografere et originalverk, jobbe videre på PC, Mac, mobil eller nettbrett - så printe på papir, lerret eller annet. En kan beholde det slik eller fortsette å arbeide på det med maling eller tegning.


What is DGA?

DGA (Digital Graphical Artwork) involves producing the work digitally (Photoshop, Procreate etc.) and then printing it out. DGA, Photo and hand-colored prints are considered original art. The techniques can be combined, e.g. you can photograph an original work, work further on PC, Mac, mobile or tablet - then print on paper, canvas or something else. One can keep it as it is or continue to work on it with paint or drawing.