Payment information workshops


Betalingsbetingelser kunst kurs:

 • Kursavgift kommer som faktura med 14-dagers betalings forfall ved bestilling mer enn to uker før kurs-start. Kommer kurspåmelding to uker til kurs-start er betalings forfall omgående
 • Plassen er din når kurs-avgift er betalt
 • Blir ikke kurs-avgift betalt innen forfall mister du kursplassen. Purring blir ikke sendt ut.
 • Ved avbestilling av kurset før to uker til kurs-start tilbakebetales kurs-avgiften minus 10%
 • Ved avbestilling etter to uker før kurs-start tilbakebetales ikke kurs-avgiften
 • Kanselleres kurset av kursholder refunderes hele kurs-avgiften.

Terms of payment art course:

 • The course fee comes as an invoice with a 14-day payment due date when ordering more than two weeks before the start of the course. If course registration occurs two weeks before the start of the course, payment is due immediately
 • The place is yours when the course fee has been paid
 • If the course fee is not paid by the due date, you will lose your course place. Reminders are not sent out.
 • If the course is canceled before two weeks before the start of the course, the course fee will be refunded minus 10%
 • In case of cancellation after two weeks before the start of the course, the course fee will not be refunded
 • If the course is canceled by the course holder, the entire course fee is refunded.