Betaling på avdrag

Payment in instalments


Kunst skal være for alle derfor tilbyr jeg en avbetalings ordninger for kjøp av min kunst. Vi avtaler en månedlig nedbetaling og når alle avdragene er betalt blir kunstverket levert ut.

Er dette av interesse send inn skjema og beskriv kunstverk du ønske å kjøpe, så kontakter jeg deg ang. kunstverk og nedbetalings-avtale.

Art should be for everyone, therefore I offer installment plans for the purchase of my art. We agree a monthly payment and when all the installments have been paid the artwork is delivered.

If this is of interest, submit the form and describe the artwork you wish to buy, and I will contact you regarding the artwork and repayment agreement