Artist book

Utvalgte bøker og prosjekter vises her

Klikk på tittel så får du sett mer :) 

Chain Reaction

11.11.2023

Chain Reaction (2021)er i utgangspunktet en reaksjon på Covid_19 pandemien. Gjennom boken, uten å bruke det skreven ord, formidles samfunnets usikkerhet, redsel og håp. Tre farger trer symbolsk frem sort for frykt og sykdom, rødt for menneskehetens samhold og hvit for håpet som ligger i bunn. Palimpsesten på sidene er en narrativ fremstilling av...

No border Akt 2 er et større grafikk og bok prosjekt jeg arbeidet med i 2022. Teknikken er basert på kolografiplater og bretting av folde-bok. Mønsteret kommer fra serien NO border som jeg har arbeidet med fra 2021. I boken er de grafiske trykkene bearbeidet med kollasj, tegning og søm. No border akt 2 representere for meg strømninger i...

Between the book covers er arbeider hvor jeg re-bruker gamle bøker og gir de ett nytt liv en ny historie.

Gjennomgående tema i min kunst, gjenbruk. Her er notater og skisser blitt revet sund for så å bygges opp til enkeltstående klosser låst med en reim. Fra å være et to-dimensjonalt papir har det nå blitt en tre-dimensjonal papirinstallasjon lukket for omverden om hva som skjuler seg inne i bunkene.

Definisjonen på palimpsest er et manuskript eller et stykke skrivemateriale som senere skriving er lagt over utslettet tidligere skrift.