Fragmenter - 2020

Fragments er en serie malerier startet i 2020 og er fortsatt under utvikling og produksjon. Visjonene for motivet er en inndeling og forenkling av bokstavformene slik at formene kommer ut av sitt eget begrep og deretter får en ny betydning. Ved å ta bokstavens opprinnelige form fra sitt eget faste mønster og transformere det til andre begreper, skaper det en forståelse for verdien av formen og en frigjøring av tanken rundt den fastsatte formen. Per i dag består serien av tre seksjoner, seksjon 2 og 3 er fortsatt i bevegelse.